معرفی رشته های تجربی؛ لیست کامل + شرط قبولی

رشته های تجربی

رشته علوم تجربی پر از رشته‌ها و شاخه‌های گوناگون است. اینقدر زحمت می‌کشید درس می‌خوانید که یک رشته پر و پیمان قبول شوید. مثلا اتاق عمل!

تجربی کلی رشته دارد؛ هم با کنکور و هم بدون کنکور. چه دولتی، چه آزاد!

می‌گویید نه؟! برویم ببینیم در رشته های تجربی چه خبر است!

ماجرای آش کشک خاله و بچه های تجربی!

هر چه دست و پا بزنید، باز پزشکی و دندانپزشکی جزء رشته‌هایی هستند که باید کنکور بدهید. برای آنها باید دنبال کنکور بدوید!  دلیلش هم این است که رشته های تجربی تاپ هستند و پذیرش سختی دارند.

گذشته  از این، رشته های تجربی با کنکور، ظرفیت و سهمیه‌های متفاوتی دارند. این داستان آش کشک خاله و بچه‌های تجربی است که چه بخواهند چه نه، پایشان هست!

در همین زمینه بخوانید: هر آنچه باید درباره شاخه های رشته تجربی بدانید!

رشته های با کنکور تجربی بر اساس نوع دانشگاه

رشته های تجربی

رشته های با کنکور تجربی دولتی

در کل هرچی دکتر در آینده داریم قرار است از این رشته‌ها بیرون بیایند. البته یک سری رشته است که برای خانم‌ها بهتر است؛ مثلا پرستاری، مامایی یا پزشکی زنان. برخی رشته‌ها هستند که خوراک آزمایشگاه و این حرف‌ها هستند؛ مثل علوم آزمایشگاهی.

پیشنهاد سبکی نو: پردرآمدترین رشته های تجربی، معرفی 8 شغل پولساز در رشته تجربی

رشته های تجربی مقطع کارشناسی
پزشکی دندانپزشکی داروسازی بهداشت عمومی
دکتری عمومی دامپزشکی پرستاری تکنولوژی اتاق عمل تکنولوژی پرتوشناسی
شنوایی شناسی علوم تغذیه علوم و صنایع غذایی علوم آزمایشگاهی
فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی فیزیوتراپی کاردرمانی گفتار درمانی
مامایی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مهندسی بهداشت محیط هوشبری
مهندسی بهداشت حرفه‌‌ای و ایمنی کار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی
فناوری اطلاعات سلامت آموزش ابتدایی آموزش تربیت بدنی آموزش زیست شناسی
آموزش شیمی آموزش علوم تجربی آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه آموزش کار و فناوری
اقتصاد اقتصاد کشاورزی اقیانوس شناسی امنیت اطلاعات
امنیت اقتصادی امنیت بین الملل امنیت نرم پژوهشگری امنیت
حفاظت اطلاعات بهداشت مدارس بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری تکنولوژی پزشکی هسته ای روانشناسی زبان و ادبیات عربی
زمین شناسی زیست شناسی جانوری زیست شناسی دریا زیست شناسی سلولی-مولکولی
زیست شناسی گیاهی زیست فناوری ساخت پروتزهای دندانی شیمی کاربردی
علم اطلاعات و دانش شناسی علوم دامی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی علوم تربیتی
علوم فنی امنیت علوم قرآن و حدیث علوم قضایی علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
علوم و مهندسی محیط زیست علوم ورزشی فقه شافعی فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق امامی فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی
ادیان و مذاهب تاریخ اسلام تربیت مروج سیاسی شیعه شناسی
شیعه شناسی فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی فقه و کلام اسلامی
گفتار درمانی گیاه پزشکی مدد کاری اجتماعی مددکاری اجتماعی /ویژه وزارت بهداشت
مدیریت اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب و کار
مدیریت مالی مدیریت و بازرگانی دریایی مربیگری عقیدتی معارف اسلامی
معارف اسلامی -تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و اخلاق معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم قرآنی معارف اسلامی و کلام معارف اسلامی و مدیریت
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهندسی بهداشت محیط مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی
مهندسی صنایع مبلمان مهندسی طبیعت مهندسی فضای سبز میکروبیولوژی
هتلداری گردشگری بهداشت عمومی /td>

 

رشته های تجربی مقطع کاردانی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی امور اراضی کاردانی امور بانکی کاردانی امور دولتی
کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی و مالیاتی کاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیط کاردانی بهداشت حرفه ای کاردانی بیمه کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی محیط زیست کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تکنولوژی مواد غذایی کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کاردانی تولید و فراوری خرما کاردانی حسابداری کاردانی خدمات اداری
کاردانی دامپزشکی کاردانی شیمی آزمایشگاهی کاردانی علوم آزمایشگاهی کاردانی علوم ورزشی
کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دریا کاردانی گردشگری کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی کاردانی هتلداری

 

رشته‌های تجربی دانشگاه آزاد (با کنکور)

دانشگاه آزاد هم از قافله عقب نمانده است و برای داوطلبان تجربی، رشته پزشکی و پیراپزشکی کنار گذاشته است. به عبارتی می‌شود کپی برابر اصل! انگار با همان کیفیت دانشگاه دولتی درس خوانده‌اید ولی یک کم فقط پول داده‌اید!

مقطع کارشناسی
پرستاری تکنولوژی اتاق عمل تكنولوژی پرتوشناسی علوم آزمایشگاهی
علوم تغذیه علوم و صنایع غذایی مامایی مهندسی بهداشت محیط
هوشبری مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار اقتصاد اقتصاد كشاورزی
بهداشت مواد غذایی حسابداری روانشناسی زیست شناسی جانوری
زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری شیمی کاربردی شیمی محض
علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی محیط زیست گیاه پزشکی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت مالی
مدیریت مالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی فضای سبز میکروبیولوژی
گردشگری بهداشت عمومی کاردانی بهداشت عمومی

 

در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد فقط یک رشته ارائه می‌شود: کاردانی بهداشت عمومی

رشته های تجربی با کنکور پیام نور

دانشگاه پیام نور که کلا بدون کنکور است ولی یک سری رشته‌های شناور مدیریتی و روانشناسی هستند که باید کنکور بدهید. لیست این رشته‌ها را در جدول زیر می‌بینید.

مقطع کارشناسی
اقتصاد حسابداری روانشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
شیمی کاربردی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی محیط زیست مدیریت امور بانکی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی گردشگری

 

دانشگاه پیام نور در مقطع کاردانی رشته با کنکور ندارد.

رشته های دانشگاه غیرانتفاعی با کنکور تجربی

ردپای رشته‌های پزشکی  و پیراپزشکی در غیرانتفاعی‌ها هم دیده می‌شود. ولی فقط یک دانشگاه غیرانتفاعی در ایران است که رشته‌های با کنکور تجربی را دارد: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان. به هر حال می‌توانید رشته‌های با کنکور تجربی را در جدول زیر مشاهده کنید.

مقطع کارشناسی
علوم آزمایشگاهی علوم تغذیه علوم و صنایع غذایی فناوری اطلاعات سلامت
حسابداری روانشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری
علوم تربیتی فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت امور بانکی مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب و کار مدیریت مالی
میکروبیولوژی گردشگری

 

در همین رابطه بخوانید: شغل های رشته تجربی

رشته های تجربی بدون کنکور بر اساس نوع دانشگاه

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه دولتی، انگشت شمار ولی خفن

هر جا در دفترچه انتخاب رشته تجربی سازمان سنجش بگردید، بیشتر رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های دولتی هستند. خیالتان تخت. رشته‌های ریاضی دولتی هم می‌توانید بخوانید. فاز بدون کنکور کلا اینطور است که هر رشته‌ای می‌توانید بخوانید.

مهندسی صنایع کاردانی نقشه برداری
مهندسی شیمی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی انرژی
ریاضیات و کاربردها مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی عمران کاردانی تکنولوژی آبیاری
مهندسی معدن کاردانی علمی کاربردی برق قدرت
مهندسی کامپیوتر علوم و مهندسی آب
مهندسی مکانیک علوم کامپیوتر
فیزیک آمار و سنجش آموزشی
فیزیک مهندسی کاردانی فنی الکترونیک
علوم مهندسی کاردانی معماری
مهندسی ماشین های صنایع غذایی کاردانی فنی جوشکاری
آمار مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
مهندسی برق

 

همانطور که در جدول رشته های بدون کنکور تجربی دیدید، خبری از رشته‌های تاپ مثل دندانپزشکی و پزشکی نیست ولی باز هم خیلی خفن هستند. در این حد که می‌توانید پُز دهید دولتی خوانده‌اید یا بعدا برای استخدام اعتبار خوبی دارد.

لیست رشته های تجربی بدون کنکور دانشگاه آزاد

خوشبختانه ازرشته تجربی می‌توانید بدون کنکور هم وارد دانشگاه آزاد شوید و رشته‌های زیر را بخوانید:

 رشته های تجربی کارشناسی پیوسته

آمار آمار و سنجش آموزشی ایمنی صنعتی
ریاضیات و کاربردها علوم مهندسی علوم و مهندسی آب
علوم کامپیوتر فناوری صدا فیزیک
فیزیک مهندسی معماری داخلی مهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی انرژی مهندسی برق مهندسی بهره برداری راه آهن
مهندسی پزشکی مهندسی پلیمر مهندسی خط و سازه هاي ریلی
مهندسی دریا مهندسی دریانوردی مهندسی ساخت و تولید
مهندسی شهرسازی مهندسی شیمی مهندسی صنایع
مهندسی صنایع مهندسی ماشین آلات دریایی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی معدن مهندسی معماری مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی نساجی مهندسی نفت مهندسی نقشه برداری
مهندسی هسته ای مهندسی هوا فضا مهندسی ورزش

رشته های تجربی کاردانی ناپیوسته

تربیت کودک نقشه کشی صنعتی فناوری اطلاعات
مدیریت خانواده طراحی صنعتی صنایع چوب و مبلمان
حسابداری تبرید فتوگرافیک گرافیک
امور اداری حرارت مرکزی و تهویه چاپ
تربیت بدنی مکانیک خودرو
الکترونیک عمومی/الکترونیک – رادیو و تلویزیون مهندسی پلیمر
الکتروتکنیک صنایع نساجی
صنایع شیمیایی ریخته گری
عمران صنایع فلزی
نقشه برداری جوشکاری
معماری ناوبری
استخراج معدن سفال و سرامیک
ساخت و تولید نرم افزار کامپیوتر

صحبت از پیوسته و ناپیوسته شد. بهتر است درباره آنها توضیح بدهیم.

رشته‌های کاردانی پیوسته که می‌بینید یعنی یا مدرک پیش دانشگاهی ندارید یا هنوز آن را نگرفته‌اید؛ مثلا دیپلم فنی حرفه‌ای دارید. این هم از خوبی‌های رشته‌های بدون کنکور است که به شما ارزانی کرده است. تا این حد که با دیپلم فنی حرفه‌ای هنرستان می‌توانید بروید دانشگاه و مهندسی گیاه پزشکی بخوانید.

رشته های تجربی دانشگاه غیرانتفاعی

غیرانتفاعی هم برای تجربی‌ها کلی رشته دارد. خوبی غیرانتفاعی‌ها هم این است که مثل آزاد، کاردانی هم دارد.

نقشه برداري ژئودزی مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
مهندسی برق مهندسی پزشکی کاردانی کارهای عمومی ساختمان
مهندسی صنایع حقوق بازیگری
مهندسی عمران مهندسی شهرسازی کاردانی امور بانکی
مهندسی معماری مهندسی مکانیک علوم و مهندسی صنایع غذایی
حسابداری مهندسی مکانیک مهندسی گیاه پزشکی
علوم ورزشی جغرافیا میکروبیولوژِی
مدیریت بازرگانی مدیریت مالی کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
مدیریت دولتی کاردانی کارهای عمومی ساختمان مدیریت کسب وکار
ارتباط تصویری کاردانی حسابداری مشاوره
مدیریت تصویری کاردانی حسابداری کاردانی علوم قضایی
روانشناسی کاردانی علمی کاربردی برق قدرت کاردانی تکنولوژیِ مواد غذایی
ارتباط تصویری کاردانی علمی کاربردی برق قدرت کاردان فنی الکترونیک
مهندسی کامپیوتر کاردانی امور مالی و مالیاتی آموزش زبان انگلیسی
زیست شناسی سلولی مولکولی کاردانی هنرهای تجسمی گرافیک علوم تربیتی
زیست فناوری مهندسی انرژی معماری داخلی
شیمی کاربردی طراحی صنعتی مدیریت فرهنگی هنری
علوم و مهندسی صنایع غذایی تلویزیون و هنرهای دیجیتال مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه مهندسی کامپیوتر کاردانی امور فرهنگی
طراحی لباس مهندسی نفت مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی مهندسی هوافضا مهندسی معدن
علوم و مهندسی محیط زیست زبان شناسی مهندسی نقشه برداری
مهندسی مواد و متالورژِی طراحی و ساخت طلا و جواهر سینما
نقاشی نوازندگی موسیقی ایرانی نوازندگی موسیقی جهانی
ریاضیات و کاربردها مهندسی خط و سازه های ریلی شیمی کاربردی
زیست شناسی گیاهی کاردانی شیمی آزمایشگاهی گردشگری
مطالعات خانواده کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی
کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی خدمات اداری کاردانی علمی کاربردی برق قدرت
شیمی محض مهندسی ایمنی صنعتی عکاسی
کتابت و نگارگری نمایش عروسکی طراحی صحنه
آمار آمار و سنجش آموزشی هتلداری
زبان و ادبیات عربی کاردانی مخابرات مدیریت دولتی
تلویزیون و هنرهای دیجیتال تولید سیما سینما
باستان شناسی کارگردانی تلویزیون مرمت بناهای تاریخی
جامعه شناسی مهندسی فضای سبز چند رسانه ای
کاردانی بهره برداری پالایش گاز علوم سیاسی علوم ورزشی
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی مددکاری اجتماعی مهندسی ساخت و تولید
علوم ومهندسی باغبانی کاردانی فنی جوشکاری علوم ومهندسی شیلات
علوم و مهندسی جنگل مهندسی علوم دامی کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی
کاردانی طراحی پوشاک آهنگسازی کاردانی شیمی آزمایشگاهی

رشته های پیام نور تجربی

اکثر رشته‌های پیام نور بدون کنکور هستند؛ مگر چند رشته شناور مثل روانشناسی و بعضی رشته‌های مدیریتی.

زمین شناسی شیمی محض زیست شناسی گیاهی علوم دامی
مهندسی محیط زیست اقتصاد کشاورزی آموزش کشاورزی پایدار زیست شناسی سلولی و مولکولی
میکروبیولوژی علوم و مهندسی شیلات شیمی کاربردی مهندسی صنایع غذایی
مهندسی برق مهندسی کامپیوتر مهندسی راه آهن مهندسی معماری
مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی شهرسازی مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی مهندسی نقشه برداری مهندسی صنایع مهندسی پزشکی
مهندسی هوا فضا مهندسی مواد و متالورژی مهندسی آب مهندسی نفت
ریاضیات و کاربردها آمار فیزیک علوم کامپیوتر
حقوق حسابداری جامعه شناسی علوم تربیتی
اقتصاد مشاوره علوم قرآن و حدیث جغرافیا
علوم سیاسی روزنامه نگاری روانشناسی روابط عمومی
زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی فقه و مبانی حقوق اسلامی فلسفه و کلام اسلام
مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی
گردشگری تاریخ تمدن ملل اسلامی مددکاری اجتماعی علوم ورزشی
ارتباط تصویری نقاشی عکاسی کتابت و نگارگری
صنایع دستی فرش طراحی صنعتی طراحی پارچه
هنر اسلامی هنر صناعی مرمت بناهای تاریخی
مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

 

دانشگاه جامع علمی – کاربردی: همه چیز از همه جا!

رشته های تجربی دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی-کاربردی پر از رشته‌های عجیب و غریب است که اصلا به ذهنتان نمی‌رسد.

در این دانشگاه هر رشته‌ای بخواهید هست. از رشته‌های بسیار مهم فنی مهندسی مثل فناوری اطلاعات گرفته تا رشته‌هایی که اصلا خود تجربی ندارد!

ولی تاپ هستند و به تجربی ربط دارند مانند مربیگری پرورش اندام. تعداد رشته‌ها زیاد هستند. برای همین پیشنهاد می‌کنیم دفترچه رشته‌های تجربی دانشگاه علمی کاربردی را دانلود کنید.

تا حالا حتما یک چیزهایی دستگیرتان شده است. با این حال اگر می‌خواهید اطلاعات خاصی درباره رشته خاصی پیدا کنید، می‌توانید سراغ اپلیکیشن کنکور سبکی نو بروید. در بخش معرفی رشته این اپلیکیشین می‌توانید نکته‌های زیادی درباره رشته دلخواه خود پیدا کنید.

پیشنهاد جذاب سبکی نو: بهترین رشته های تجربی برای مهاجرت

معدل فراموشت نشه!

آیا می‌دانستید هم در رشته‌های بدون کنکور و هم با کنکور معدل مهم است؟ البته در رشته‌های بدون کنکور، شرط اصلی قبولی فقط معدل است. منتها در برخی رشته‌ها مثل پزشکی که با آزمون هستند، معدل هم لحاظ می‌شود.

همچنین برای رشته های تجربی با آزمون، از سال 1402، تاثیر معدل قطعی خواهد بود. تاثیر قطعی یعنی اینکه تراز شما در کنکور چه خوب و چه بد شود، باز هم نمره معدل اعمال می‌شود.

برای رشته‌های بدون کنکور هم هرچه معدل شما بالاتر باشد، شانس قبولی شما در رشته‌های برتر بیشتر می‌شود. همین!

در همین رابطه بخوانید: ضریب درس های کنکور تجربی + بررسی تاثیر آن در رتبه

سوالات متداول درباره رشته های تجربی

1-کدام رشته های تجربی بازار کار خوبی دارند؟
معمولا رشته‌های با کنکور مثل پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، اتاق عمل، داروسازی و رشته اعضای مصنوعی بازار کار خوبی دارند.

2-آیا بدون مدرک پیش دانشگاهی می توان کنکور تجربی داد؟
بله، می‌توانید رشته‌های کاردانی پیوسته را امتحان دهید

3-نقاشی خوانده ام، می‌توانم مهندسی صنایع بروم؟
بله. ولی فقط بدون کنکور. حواستان باشد در مهندسی صنایع رقابت بیشتر است.

سخن پایانی

رشته های تجربی را می‌توانید هم با کنکور و هم بدون کنکور انتخاب کنید. نکته جالب این است که بدون کنکور از هر رشته‌ای هم که باشید می‌توانید دانشگاه قبول شوید. مثلا رشته تجربی هستید و می‌توانید جوشکاری بخوانید. ولی برای رشته‌های با آزمون، رقابت بیشتر است مثل پزشکی و دندانپزشکی. در هر دو صورت معدل مهم است. حالا تصمیم با خودتان است رشته تکنولوژی آبیاری قبول شوید یا پزشکی.

4 دیدگاه‌ها

  1. اگر معدل مون خوب باشه و در آزمون سراسری هم خوب تست بزنیم، چقدر شانس موفقیت در رشته های پر طرفدار دولتی را داریم؟

    • سلام نازنین زهرای عزیز. در این عرصه پر مخاطب واقعا نمی توان بر اساس دو جمله معدل خوب و خوب تست زذن نظر داد. همین قدر واضح است که شما باید تلاش تان را بکنید و این موضوع مهم را از نظر دور نکنید که در کنکور تا اعلام نتایج هیچ چیزی قطعیت ندارد.
      از سوی دیگر فراموش نکنید همه چیز به سوابق تحصیلی و برگزاری آزمون سراسری تستی بستگی دارد.

  2. سلام من میخوام برم رشته تجربی ولی به شیمی علاقه ندارم اما زیست و ریاضیو دوست دارم. خیلی میترسم نمیدونم چیکار کنم ؟ یعنی موفق میشم؟

    • سلام آرمان عزیز. حتما به این نکته توجه داشته باشید که هیچکس در همه درس ها قوی نیست و به همشون علاقه نداره. حتی افرادی که به درصدهای خوبی در این دروس می‌رسن با تمرین تونستن بهش دست پیدا کنن. پس درصورتیکه به این رشته وارد شدید، تنها راز موفقیت تون تلاش و پشتکار برای یادگیری حداکثری مطالب هست. موفق باشید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید