شيوه‌نامه و زمان‌ آزمون‌های مرحله دوم المپيادهای علمی 1402(جهت دانلود)

المپیاد علمی

دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی در سال تحصیلی1402-1401 منتشر شد.

به گزارش سبکی نو، پیرو دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی در سال تحصیلی1402-1401 که در تاریخ  1401/09/13 مصوب گردید، شیوه نامۀ اجرایی مرحلۀ دوم این آزمونها اعلام شد.
با توجه به اهمیت و جایگاه این آزمون ها، مفاد شیوه‌نامه قبل از برگزاري آزمون، در جلسۀ توجیهی که با حضور رئیس حوزه آزمون، مأمور حفاظت آزمون و غیره برگزار می‌شود، به دقت مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته تا اشراف لازم نسبت به تمامی بندهاي آن حاصل شود.
لازم است مدیران اجرایی، نسخه اي از این شیوه نامه را جهت مطالعه و به کارگیري دقیق موارد، در اختیار سایر عوامل اجرایی مانند مسئول تطبیق عکس و مراقبان قرار دهند.
رعایت کامل مفاد این شیوه نامه الزامی و بازدید مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان، از حوزه/ حوزه هاي برگزاري، ضروری است.
برای دریافت شیوه نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید